Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Nowoczesne metody instrumentalne w kontroli procesów przemysłowych i ochronie środowiska
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość funkcji jakie pełni chemia analityczna w produkcji przemysłowej
Powiązania z EKK:
  • TC2A_K06
    rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii