Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Komunikacja międzykulturowa
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe koncepcje teoretyczne na temat rznaczenia języka w formowaniu się społeczeństw i kultury.
Powiązania z EKK:
  • KL1A_W16
    Zna główne zależności pomiędzy społeczeństwem a kulturą i posiada wiedzę na temat roli języka w kształtowaniu się społeczeństwa i kultury.