Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Komunikacja międzykulturowa
Efekt kształcenia:
Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych i w oparciu o nią zabierać głos w dyskusji, które będą analizą współczesnej kultury.
Powiązania z EKK:
  • KL1A_U03
    Czyta i interpretuje tekst filozoficzny, socjologiczny, antropologiczny oraz źródła historyczne.
  • KL1A_U13
    Pisze eseje, przygotowuje referaty, samodzielnie wybierając odpowiednią literaturę źródłową i przedmiotową