Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Sztuka użytkowa
Efekt kształcenia:
Potrafi rozpoznawać style sztuki ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa, rzeźby i architektury oraz ceramiki
Powiązania z EKK:
  • CB1A_U06
    ma umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych i innych
  • CE1A_U11
    potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z podręczników, czasopism i baz danych, wykorzystać je w praktyce inżynierskiej, potrafi, zgodnie z zadaną specyfikacją, zaprojektować proste wyroby ceramiczne, formy do ich wytwarzania, potrafi dobierać i stosować środowiska programistyczne, symulatory oraz narzędzia komputerowe do projektowania, materiałów i wyrobów
  • TC1A_U16
    ma umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej oraz umiejętność samokształcenia się