Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Sztuka użytkowa
Efekt kształcenia:
potrafi sprecyzować swoje zainteresowania pozatechniczne, ocenić umiejętności i wykorzystać je inspirując działalność inzynierską
Powiązania z EKK:
  • CB1A_K08
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności w zawodzie inżyniera, jej wpływu na środowisko oraz związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje, ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego
  • CE1A_K03
    potrafi sprecyzować swoje zainteresowania, ocenić umiejętności i je wykorzystać, inspirując pracę zespołową
  • TC1A_K03
    potrafi sprecyzować swoje zainteresowania, ocenić umiejętności i wykorzystać je inspirując pracę zespołową