Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Projektowanie materiałów i komputerowa nauka o materiałach
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę z zakresu projektowania materiałów i procesów z zastosowaniem komputerowego wspomagania, wykorzystywania baz danych oraz specjalistycznego oprogramowania
Powiązania z EKK:
  • CB1A_W04
    ma wiedzę z zakresu projektowania inżynierskiego obiektów i procesów technicznych z uwzględnieniem grafiki inżynierskiej oraz z zastosowaniem komputerowego wspomagania, wykorzystywania baz danych w projektowaniu procesów technologicznych.