Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Projektowanie materiałów i komputerowa nauka o materiałach
Efekt kształcenia:
Ma podstawową wiedzę w zakresie modelowania matematycznego wymiany ciepła w procesach technologicznych.
Powiązania z EKK:
  • CB1A_W07
    ma podstawową wiedzę w zakresie termodynamiki technicznej, w szczególności rozumienia zależności termodynamicznych oraz opisu zjawisk fizycznych i modelowania matematycznego wymiany ciepła w procesach technologicznych.