Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Projektowanie materiałów i komputerowa nauka o materiałach
Efekt kształcenia:
Potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczno-fizyczne do opisu i wyjaśniania zjawisk i procesów chemicznych oraz ocenić ich przydatność. Potrafi modyfikować istniejące i projektować nowe materiały budowlane pod katem wybranych właściwości z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania
Powiązania z EKK:
  • CB1A_U08
    potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczno-fizyczne do opisu i wyjaśniania zjawisk i procesów chemicznych oraz ocenić ich przydatność
  • CB1A_U11
    potrafi modyfikować istniejące i projektować nowe materiały budowlane pod katem wybranych właściwości