Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Projektowanie materiałów i komputerowa nauka o materiałach
Efekt kształcenia:
Ma świadomość własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów w zagadnieniach modelowania materiałów i procesów
Powiązania z EKK:
  • CB1A_K02
    ma świadomość własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów