Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Biopolimery
Efekt kształcenia:
Rozumie społeczne i środowiskowe uwarunowania doboru i stosowania określonych materiałów (syntetycznych, naturalnych, biodegradowalnych etc.)
Powiązania z EKK:
  • CE1A_W08
    ma wiedzę o surowcach naturalnych i surowcach pochodzenia przemysłowego oraz zasadach ich doboru do danej technologii, a także wiedzę o racjonalnej gospodarce środowiskowej
  • TC1A_W14
    ma podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
  • IM1A_W20
    Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa dotyczące eksploatacji materiałów