Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Biopolimery
Efekt kształcenia:
Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz umiejętność pracy w zespole
Powiązania z EKK:
  • CE1A_K04
    ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
  • TC1A_K05
    ma świadomość odpowiedzialności za zespołowo realizowane zadania
  • IM1A_K03
    Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania