Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Propedeutyka nauk materiałowych
Efekt kształcenia:
Zna zasady bezpiecznej pracy podczas studiowania, w szczególności podczas pracy w laboratorium chemicznym.
Powiązania z EKK:
  • TC2A_K03
    potrafi myśleć w sposób kreatywny i działać w sposób przedsiębiorczy
  • TC1A_U08
    potrafi zadbać o właściwe zabezpieczenie stanowiska pracy i ocenić zagrożenia podczas wykonywania badań, pomiarów i eksperymentów
  • IM1A_U05
    Ma umiejętność samokształcenia się