Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Korozja materiałów ceramicznych
Efekt kształcenia:
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Powiązania z EKK:
  • CE1A_K11
    rozumie potrzebę ochrony zabytków materialnych i konieczność ich konserwacji
  • TC1A_K01
    rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych
  • IM1A_K05
    Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy