Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Korozja materiałów ceramicznych
Efekt kształcenia:
Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu właściwości eksploatacyjnych materiałów ceramicznych
Powiązania z EKK:
  • CE1A_W06
    ma uporządkowaną wiedzę z zakresu metod wytwarzania produktów ceramicznych, procesów technologicznych i właściwości eksploatacyjnych materiałów ceramicznych i metalicznych, ma podstawową wiedzę z zakresu metod badań fizykochemicznych materiałów ceramicznych, szklistych i kompozytowych, Zna zasady projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych, ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów korozji materiałów
  • TC1A_W04
    ma podstawową wiedzę w zakresie badania właściwości związków chemicznych, ich identyfikacji oraz doboru technik analitycznych
  • IM1A_W03
    Ma podstawową wiedzę z zakresu chemii niezbędną do opisu właściwości substancji i określania ich składu chemicznego