Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Eksploatacja materiałów ogniotrwałych
Efekt kształcenia:
Zdobywa podstawową wiedzę z zakresu właściwości fizycznych i technologicznych materiałów ogniotrwałych
Powiązania z EKK:
  • CE1A_W06
    ma uporządkowaną wiedzę z zakresu metod wytwarzania produktów ceramicznych, procesów technologicznych i właściwości eksploatacyjnych materiałów ceramicznych i metalicznych, ma podstawową wiedzę z zakresu metod badań fizykochemicznych materiałów ceramicznych, szklistych i kompozytowych, Zna zasady projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych, ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów korozji materiałów
  • TC1A_W07
    ma poszerzoną wiedzę z zakresu metod badań fizykochemicznych materiałów ceramicznych, szklistych i kompozytowych
  • IM1A_W08
    Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu metod otrzymywania, procesów technologicznych i właściwości eksploatacyjnych materiałów oraz nanomateriałów ceramicznych i metalicznych