Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Eksploatacja materiałów ogniotrwałych
Efekt kształcenia:
Posiada umiejętność oznaczania podstawowych właściwości użytkowych tworzyw ogniotrwałych
Powiązania z EKK:
  • CE1A_U05
    posiada umiejętność zrozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych oraz tworzenia ich modeli
  • TC1A_U15
    posiada umiejętności oznaczania cech użytkowych surowców, półfabrykatów, gotowych wyrobów tj. ceramiki, mineralnych materiałów budowlanych i szkła
  • IM1A_U12
    Potrafi opisać przebieg zjawisk fizykochemicznych zachodzących w procesach technologicznych