Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Eksploatacja materiałów ogniotrwałych
Efekt kształcenia:
Potrafi przeprowadzić analizę warunków pracy wyłożeń ogniotrwałych w procesach technologicznych
Powiązania z EKK:
  • CE1A_U06
    potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla opracowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych, potrafi opracować bilanse materiałowe i energetyczne procesów technologicznych oraz oszacować nakład pracy niezbędny do ich realizacji, potrafi dobierać i stosować narzędzia komputerowe do projektowania i modelowania procesowego
  • TC1A_U15
    posiada umiejętności oznaczania cech użytkowych surowców, półfabrykatów, gotowych wyrobów tj. ceramiki, mineralnych materiałów budowlanych i szkła
  • IM1A_U12
    Potrafi opisać przebieg zjawisk fizykochemicznych zachodzących w procesach technologicznych