Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Eksploatacja materiałów ogniotrwałych
Efekt kształcenia:
Potrafi myśleć i rozwiązywać pojawiające się problemy w pracy
Powiązania z EKK:
  • CE1A_K02
    ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej w technologii chemicznej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
  • TC1A_K02
    ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej w technologii chemicznej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
  • IM1A_K05
    Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy