Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Badania operacyjne w projektowaniu i zarządzaniu
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę z zakresu wykorzystania oprogramowania wspomagającego analizę operacyjną.
Powiązania z EKK:
  • CE1A_W03
    posiada wiedzę z zakresu wykorzystania sprzętu komputerowego, podstawowego oprogramowania, oraz niezbędną wiedzę z zakresu dokumentacji technicznej, eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, ma wiedzę w zakresie modelowania i projektowania materiałów ceramicznych
  • TC1A_W12
    posiada wiedzę z zakresu wykorzystania sprzętu komputerowego, podstawowego oprogramowania, oraz niezbędną wiedzę z zakresu dokumentacji technicznej, eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych
  • IM1A_W14
    Ma elementarną wiedzę z zakresu budowy komputerów, podstaw programowania oraz zna internetowe techniki wyszukiwania informacji