Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Badania operacyjne w projektowaniu i zarządzaniu
Efekt kształcenia:
Ma podstawową wiedzę z zakresu stosowania badań operacyjnych w zarządzaniu.
Powiązania z EKK:
  • CE1A_W04
    ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki, systemów zarządzania jakością, organizacji i zarządzania produkcją, personelem, przedsiębiorstwami oraz usługami jak również zna zasady ochrony prawnej różnych form własności
  • TC1A_W13
    ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki, systemów zarządzania jakością, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami oraz zna zasady ochrony prawnej różnych form własności
  • IM1A_W21
    Ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej