Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Badania operacyjne w projektowaniu i zarządzaniu
Efekt kształcenia:
Potrafi sformuować problem decyzyjny z zakresu badań operacyjnych
Powiązania z EKK:
  • CE1A_U02
    wykorzystuje wiedzę matematyczną do opisu zjawisk fizycznych i materiałowych, w obliczeniach chemicznych oraz technologicznych
  • TC1A_U03
    wykorzystuje wiedzę matematyczną do opisu zjawisk fizycznych, w obliczeniach chemicznych oraz technologicznych
  • IM1A_U08
    Potrafi wykorzystać metody matematyczne i statystyczne do rozwiązywania zagadnień technicznych i opracowania wyników badań