Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Materiały wykończeniowe dla budownictwa
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę na temat chemicznej natury procesów zachodzących przy wytwarzaniu i stosowaniu materiałów wykończeniowych dla budownictwa
Powiązania z EKK:
  • CE1A_W07
    ma poszerzoną wiedzę o krzemianach oraz materiałach ceramicznych, szklistych i kompozytowych krystalochemii i krystalografii oraz zna zasady korzystania z diagramów fazowych, posiada wiedzę o przepływach masy i energii
  • TC1A_W04
    ma podstawową wiedzę w zakresie badania właściwości związków chemicznych, ich identyfikacji oraz doboru technik analitycznych
  • IM1A_W04
    Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu chemii obejmującą chemię ogólną, chemię nieorganiczną, chemię organiczną, chemię fizyczną, chemię ciała stałego, niezbędną do opisu przemian fizykochemicznych substancji i ich syntezy