Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Reologia
Efekt kształcenia:
Potrafi modyfikowac własciwosci reologiczne zawiesin mas o konsystencji lejnej i plastycznej. Potrafi ocenić użytecznośc mas do produkcji ceramiki
Powiązania z EKK:
  • CE1A_U02
    wykorzystuje wiedzę matematyczną do opisu zjawisk fizycznych i materiałowych, w obliczeniach chemicznych oraz technologicznych
  • CE1A_U05
    posiada umiejętność zrozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych oraz tworzenia ich modeli
  • CE1A_U10
    potrafi zaplanować pomiary i eksperymenty, stworzyć stanowisko pomiarowe oraz przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych, zaprezentować je i wyciągnąć na ich podstawie poprawne wnioski