Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Zarządzanie produkcją, personelem i usługami
Efekt kształcenia:
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i personalnych ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadani
Powiązania z EKK:
  • CE1A_K01
    rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i personalnych
  • CE1A_K04
    ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
  • CE1A_K07
    potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy