Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Wstęp do ceramiki i inżynierii materiałowej
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość wpływu jakości materiałów na ochronę środowiska i jakość życia.
Powiązania z EKK:
  • CE1A_K02
    ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej w technologii chemicznej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje