Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Wstęp do ceramiki i inżynierii materiałowej
Efekt kształcenia:
Potrafi wskazać obszary zastosowań materiałów kompozytowych i nanokompozytowych. Potrafi wskazać surowce niezbędne do wytworzenia materiałów kompozytowych. Potrafi określić wpływ poszczególnych składników kompozytu na jego właściwości.
Powiązania z EKK:
  • CE1A_U08
    potrafi wykorzystać informacje o surowcach mineralnych oraz materiałach pochodzenia przemysłowego do zastosowania ich w określonych technologiach