Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Surowce ceramiczne
Efekt kształcenia:
Pogłębia swoją wiedzę korzystając z dodatkowych źródeł wiedzy
Powiązania z EKK:
  • CE1A_K01
    rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i personalnych