Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Historia szkła
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę z zakresu trudnego procesu rozwoju technologii szkła
Powiązania z EKK:
  • CE1A_W01
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu chemii, obejmującą chemię nieorganiczną, organiczną, fizyczną i analityczną, niezbędną do zrozumienia i interpretowania podstawowych zjawisk chemicznych, procesów w technologiach chemicznych oraz wykonywania analiz chemicznych,