Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Historia szkła
Efekt kształcenia:
Student potrafi opisać etapy rozwoju technologii szkła
Powiązania z EKK:
  • CE1A_U01
    posługuje się poprawnie nazewnictwem związków chemicznych, opisuje poprawnie właściwości pierwiastków i podstawowych związków chemicznych, w tym również w języku angielskim, wykonuje obliczenia chemiczne