Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Ochrona zabytków kultury materialnej a skażenie środowiska
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość wpływu pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej na środowiska
Powiązania z EKK:
  • CB1A_K02
    ma świadomość własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów
  • CE1A_K02
    ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej w technologii chemicznej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
  • TC1A_K01
    rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych