Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Ochrona zabytków kultury materialnej a skażenie środowiska
Efekt kształcenia:
Student ma podstawową wiedzę z zakresu chemii niezbędną do właściwej oceny chemizmu powierzchni szkła i odziaływania czynników chemicznych z otoczenia
Powiązania z EKK:
  • IM1A_W03
    Ma podstawową wiedzę z zakresu chemii niezbędną do opisu właściwości substancji i określania ich składu chemicznego