Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Archeometria szkieł i emalii
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość etycznego podejścia do obiektu i zaplanowania badań niedestruktywnych analizowanego materiału celem zwrócenia do jednostki wypożyczającej w stanie nie zmienionym
Powiązania z EKK:
  • CE1A_K11
    rozumie potrzebę ochrony zabytków materialnych i konieczność ich konserwacji
  • TC1A_K02
    ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej w technologii chemicznej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
  • IM1A_K04
    Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej