Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Techniki programowania
Efekt kształcenia:
Student ma podstawową wiedzę z zakresu programowania w języku C++
Powiązania z EKK:
  • CE1A_W03
    posiada wiedzę z zakresu wykorzystania sprzętu komputerowego, podstawowego oprogramowania, oraz niezbędną wiedzę z zakresu dokumentacji technicznej, eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, ma wiedzę w zakresie modelowania i projektowania materiałów ceramicznych
  • TC1A_W12
    posiada wiedzę z zakresu wykorzystania sprzętu komputerowego, podstawowego oprogramowania, oraz niezbędną wiedzę z zakresu dokumentacji technicznej, eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych
  • IM1A_W14
    Ma elementarną wiedzę z zakresu budowy komputerów, podstaw programowania oraz zna internetowe techniki wyszukiwania informacji