Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Techniki programowania
Efekt kształcenia:
Student potrafi napisać oraz skompilować prosty program w języku C++
Powiązania z EKK:
  • CE2A_U04
    potrafi wykorzystać metody matematyczne oraz dobrać odpowiednie narzędzia komputerowe do rozwiązywania zagadnień technicznych i opracowania wyników badań
  • IM2A_U07
    Potrafi wykorzystać metody matematyczne oraz dobrać odpowiednie narzędzia komputerowe do rozwiązywania zagadnień technicznych i opracowania wyników badań
  • TC1A_U11
    posługuje się sprzętem komputerowym i programami komputerowymi