Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Finanse przedsiębiorstw – rynek pieniężny, walutowy, akcyjny
Efekt kształcenia:
Zdobywa podstawową wiedzę z zakresu działalności gospodarczej
Powiązania z EKK:
 • CE1A_W04
  ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki, systemów zarządzania jakością, organizacji i zarządzania produkcją, personelem, przedsiębiorstwami oraz usługami jak również zna zasady ochrony prawnej różnych form własności
 • TC1A_W13
  ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki, systemów zarządzania jakością, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami oraz zna zasady ochrony prawnej różnych form własności
 • IM1A_W21
  Ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
 • IM1A_W23
  Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości