Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Finanse przedsiębiorstw – rynek pieniężny, walutowy, akcyjny
Efekt kształcenia:
Rozumie potrzebę podnoszenia swojej wiedzy i kwalifikacji
Powiązania z EKK:
  • CE1A_K01
    rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i personalnych
  • TC1A_K01
    rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych
  • IM1A_K01
    Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych