Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Nanotechnology (Prof. Michael Bredol)
Efekt kształcenia:
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie nano-technologii, zna trendy rozwojowe w zakresie nowoczesnych technologii.
Powiązania z EKK:
 • CB1A_W06
  ma szczegółową, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie technologii materiałów, w szczególności ich wytwarzania, badania właściwości oraz modyfikacji i recyklingu, zna trendy rozwojowe w zakresie nowoczesnych technologii oraz metod recyklingu zużytych materiałów
 • CE2A_W13
  posiada poszerzoną znajomość technicznej terminologii angielskiej
 • CE1A_W01
  ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu chemii, obejmującą chemię nieorganiczną, organiczną, fizyczną i analityczną, niezbędną do zrozumienia i interpretowania podstawowych zjawisk chemicznych, procesów w technologiach chemicznych oraz wykonywania analiz chemicznych,
 • TC2A_W17
  posiada poszerzoną znajomość technicznej terminologii angielskiej
 • IM2A_W07
  Ma szczegółową wiedzę z zakresu metod syntezy nanomateriałów, biomateriałów i materiałów funkcjonalnych
 • IM2A_W15
  Ma wiedzę o aktualnych trendach rozwojowych inżynierii materiałowej i najistotniejszych nowych materiałach i technologiach materiałowych
 • TC1A_W01
  ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu chemii, obejmującą chemię nieorganiczną, organiczną, fizyczną i analityczną niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk chemicznych, procesów w technologiach chemicznych oraz wykonywania analiz chemicznych,
 • IM1A_W17
  Ma poszerzoną wiedzę z zakresu wytwarzania nowoczesnych tworzyw ceramicznych i polimerowych, w tym kompozytów i nanokompozytów
 • IM1A_W18
  Ma podstawowe informacje dotyczące obecnego stanu wiedzy oraz kierunków rozwoju nauki o materiałach