Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Nanotechnology (Prof. Michael Bredol)
Efekt kształcenia:
Rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii. Ma świadomość potrzeby dokształcania i udoskonalania w zakresie wykonywanego zawodu inżyniera.
Powiązania z EKK:
 • CB1A_K01
  ma świadomość potrzeby dokształcania i udoskonalania w zakresie wykonywanego zawodu inżyniera, zarówno w stosunku do siebie jak i innych
 • CE2A_K06
  rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii
 • CE1A_K10
  dostrzega możliwość zastosowania rozwiązań technologii chemicznej
 • TC2A_K06
  rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii
 • IM2A_K06
  rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii
 • TC1A_K06
  rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii
 • IM1A_K01
  Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych