Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Advanced forming methods
Efekt kształcenia:
posiada świadomość samokształcenia
Powiązania z EKK:
 • CB1A_K02
  ma świadomość własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów
 • CE2A_K03
  potrafi myśleć w sposób kreatywny i działać w sposób przedsiębiorczy
 • CE1A_K03
  potrafi sprecyzować swoje zainteresowania, ocenić umiejętności i je wykorzystać, inspirując pracę zespołową
 • TC2A_K02
  ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania, potrafi kierować zespołem
 • IM2A_K03
  potrafi myśleć w sposób kreatywny i działać w sposób przedsiębiorczy
 • TC1A_K08
  dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań technologii chemicznej
 • IM1A_K04
  Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej