Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Bezpieczeństwo techniczne
Efekt kształcenia:
Potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne
Powiązania z EKK:
  • CE1A_U04
    potrafi uzyskiwać z literatury, baz danych oraz innych źródeł niezbędne informacje do realizacji zadań typowych dla studiowanej dziedziny, uwzględnia regulacje prawne, korzystając z norm przedmiotowych, potrafi stosować zasady zrównoważonego rozwoju w zakresie technologii ceramicznych, potrafi zadbać o właściwe zabezpieczenie stanowiska pracy i ocenić zagrożenia podczas wykonywania badań, pomiarów i eksperymentów