Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Mniejszości narodowe w Polsce. Historia i współczesność
Efekt kształcenia:
Rozumie potrzebę podnoszenie wiedzy ogólnej, pozazawodowej
Powiązania z EKK:
  • TC1A_K01
    rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych
  • IM1A_K01
    Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych