Dane EK modułowego:
Kod:
M_K003
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Mniejszości narodowe w Polsce. Historia i współczesność
Efekt kształcenia:
Ma lepsze możliwości poznania i rozumienia wielokulturowości współczesnego świata
Powiązania z EKK:
  • TC1A_K10
    ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej
  • IM1A_K06
    Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżyniera inżynierii materiałów; podejmuje starania aby przekazać takie informacje w sposób zrozumiały