Dane EK modułowego:
Kod:
M_K004
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Mniejszości narodowe w Polsce. Historia i współczesność
Efekt kształcenia:
Ma świadomość i lepiej rozumie społeczną rolę inżyniera w przekazie informacyjnym
Powiązania z EKK:
  • TC1A_K02
    ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej w technologii chemicznej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
  • IM1A_K02
    Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje