Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Nowoczesne systemy dociepleń
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę wystarczającą do samodzielnego zaprojektowania systemu izolacji budynków oraz wskazania słabych punktów rozwiązań w istniejących budynkach
Powiązania z EKK:
  • CE1A_W07
    ma poszerzoną wiedzę o krzemianach oraz materiałach ceramicznych, szklistych i kompozytowych krystalochemii i krystalografii oraz zna zasady korzystania z diagramów fazowych, posiada wiedzę o przepływach masy i energii
  • TC1A_W11
    ma poszerzoną wiedzę o przepływach masy i energii
  • IM1A_W12
    Ma uporządkowaną wiedzę na temat przepływów ciepła i masy w technologiach materiałowych