Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Nowoczesne systemy dociepleń
Efekt kształcenia:
Student posiada wiedzę dotyczącą zjawisk cieplnych oraz przepływów energii oraz potrafi wykonać potrzebne obliczenia.
Powiązania z EKK:
  • CE1A_W05
    ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki, elektrotechniki i elektroniki, niezbędną do zrozumienia zjawisk fizycznych, a potrzebną do formułowania i rozwiązywania zadań obliczeniowych i projektowych oraz pełnego rozumienia procesów technologicznych
  • TC1A_W03
    ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki, elektrotechniki i elektroniki, niezbędną do zrozumienia zjawisk fizycznych, a potrzebną do formułowania i rozwiązywania zadań obliczeniowych i projektowych oraz pełnego rozumienia procesów technologicznych
  • IM1A_W01
    Ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą algebrę, elementy algebry wyższej i analizy matematycznej, w tym metody matematyczne niezbędne do opisu właściwości fizykochemicznych materiałów