Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Ocena energetyczna budynków
Efekt kształcenia:
Student potrafi stosować zasady doboru materiałów termomodernizacyjnych, zastosować metody optymalizacyjne i rozwiązywać praktyczne problemy w opisie techniczno-ekonomicznym
Powiązania z EKK:
 • BG1A_U01
  Umie dokonać klasyfikacji obiektów budowlanych.
 • BG1A_U07
  Umie zaprojektować wybrane elementy i proste konstrukcje: metalowe, żelbetowe, zespolone, drewniane i murowe.
 • BG1A_U08
  Umie zwymiarować podstawowe elementy konstrukcyjne w obiektach budownictwa ogólnego i mostowego.
 • BG1A_U12
  Potrafi sporządzić bilans energetyczny obiektu budowlanego.
 • BG1A_U17
  Korzysta z technologii informacyjnych, zasobów Internetu oraz innych źródeł do wyszukiwania informacji ogólnych, komunikacji oraz pozyskiwania oprogramowania wspomagającego pracę projektanta i organizatora robót budowlanych.
 • BG1A_U19
  Zna i stosuje przepisy prawa budowlanego.
 • BG1A_U20
  Zna zasady wytwarzania i stosowania oraz potrafi dokonać doboru materiałów budowlanych.