Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Ocena energetyczna budynków
Efekt kształcenia:
Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, ma świadomość konieczności działania w sposób profesjonalny
Powiązania z EKK:
  • BG1A_K01
    Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego.
  • BG1A_K03
    Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym.
  • BG1A_K05
    Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w dziedzinie działań inżynierskich. Wykazuje postawę proekologiczną.