Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Ocena energetyczna budynków
Efekt kształcenia:
Student zna zasady stosowania norm i przepisów prawnych związanych z termomodernizacją i certyfikacją energetyczną
Powiązania z EKK:
 • BG1A_W01
  Ma wiedze z wybranych działów matematyki, fizyki i chemii, która jest podstawą przedmiotów z zakresu teorii konstrukcji i technologii materiałów budowlanych.
 • BG1A_W02
  Zna zasady geometrii wykreślnej i rysunku technicznego dotyczące zapisu i odczytu rysunków architektonicznych, budowlanych i geodezyjnych, a także ich sporządzania z wykorzystaniem CAD.
 • BG1A_W06
  Zna normy oraz wytyczne projektowania obiektów budowlanych i ich elementów.
 • BG1A_W07
  Zna zasady konstruowania i wymiarowania elementów konstrukcji budowlanych: metalowych, żelbetowych, zespolonych, drewnianych i murowych.
 • BG1A_W09
  Zna zasady konstruowania i analizy wybranych obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego i komunikacyjnego/mostowego.
 • BG1A_W12
  Zna zasady produkcji przemysłowej materiałów i elementów budowlanych.
 • BG1A_W13
  Zna podstawy fizyki budowli dotyczące migracji ciepła i wilgoci w obiektach budowlanych.