Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Ocena energetyczna budynków
Efekt kształcenia:
Student posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie własności materiałów budowlanych stosowanych w budownictwie pod kątem zmniejszenia zapotrzebowania energetycznego budynku
Powiązania z EKK:
 • BG1A_W06
  Zna normy oraz wytyczne projektowania obiektów budowlanych i ich elementów.
 • BG1A_W07
  Zna zasady konstruowania i wymiarowania elementów konstrukcji budowlanych: metalowych, żelbetowych, zespolonych, drewnianych i murowych.
 • BG1A_W09
  Zna zasady konstruowania i analizy wybranych obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego i komunikacyjnego/mostowego.
 • BG1A_W12
  Zna zasady produkcji przemysłowej materiałów i elementów budowlanych.
 • BG1A_W13
  Zna podstawy fizyki budowli dotyczące migracji ciepła i wilgoci w obiektach budowlanych.
 • BG1A_W17
  Ma wiedzę na temat wpływu realizacji inwestycji budowlanych na środowisko.