Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Historia architektury i urbanistyki (przedmiot humanistyczny)
Efekt kształcenia:
Rozpoznaje obiekty architektoniczne i ich znaczenie dla kształtowania środowiska kulturowego
Powiązania z EKK:
  • BG1A_W21
    Zna na poziomie podstawowym pozatechniczne uwarunkowania przemian zachodzących we współczesnym świecie w wymiarze filozoficznym, kulturowym, ekonomicznym, prawnym, historycznym, religijnym, politycznym i społecznym.